Take the next map!

Iedere leerling een eigen leerroute. Omdat niet iedereen hetzelfde is, leert en groeit.

Leerroute software voor het individu

Een EduMap is een ‘onderwijslandkaart’ gebaseerd op een competentiestructuur

Per vak een eigen leerroute

Kies een uitstroombestemming voor de leerling die per vak verschillend kan zijn.

Werken vanuit leerlijnen

Maatwerk onderwijs mogelijk maken met leerlijnen die zijn uitgewerkt in leerroutes.

Iedere leerling een Opp

Kies de bestemmingen in het Opp en EduMaps wordt een navigatiesysteem voor in de klas.

Automatische groepsplannen

EduMaps clustert leerlingen op niveau en doet automatisch leerstofaanbod

De monitor als dashboard

Bevinden de leerlingen zich op, voor of achter op het streefniveau?

Maak overzichten van uw onderwijs

In éen oogopslag kunnen zien waar de leerlingen zich op de route bevinden

Ons verhaal

Het was Johann Wolfgang von Goethe die zei: “To create something, you must be something”. EduMaps is ontwikkeld vanuit onze decennia lange ervaring in het speciaal onderwijs. Daar hebben wij geleerd hoe om te gaan met speciale leerlingen, bijstellingen en persoonlijke leerroutes voor ieder kind.

Wij hebben de sterke punten uit onze legacy producten en onze visie op het leven zelf gebruikt om EduMaps te ontwikkelen; een elektronische leeromgeving die rekening houdt met de unieke kwaliteiten en interesses van ieder kind afzonderlijk, want ieder kind is speciaal! Door het werken aan de hand van leerlijnen en de mogelijkheid om eigen leermiddelen aan die leerlijnen te koppelen – én met elkaar te delen-  stellen we scholen tevens in staat om de autonomie over het onderwijs en daarmee over onszelf terug te nemen. Op zoek naar onze ware potentie.

EduMapStore

De EduMapStore is een open source onderwijsplatform waar scholen hun EduMaps en leermiddelen met elkaar kunnen delen

ovm

OVM

Een wetenschappelijk onderbouwd observatie instrument

HUB DGM

Een EduMap voor het landelijk doelgroepenmodel

edumaps store

Uw EduMap?

Maak een EduMap van uw eigen leerlijnen en plaats deze in de EduMapStore

edumaps laptop

Iedere leerling bewandelt een eigen leerroute

EduMaps is een moderne cloudapplicatie die werkt met  routekaarten voor het onderwijs. Zo’n ‘onderwijslandkaart’ bestaat uit één of meerdere vakgebieden (b.v. Rekenen, Mondelinge Taal, Wereldoriëntatie, Wiskunde etc.) die mogelijk bestaan uit meerdere leerroutes (b.v. een route met uitstroombestemming VMBO-GT en HAVO/VWO).

U kunt uw eigen leerlijnen automatiseren met EduMaps, maar u kunt ook een EduMap gebruiken uit de EduMapStore . Uw EduMap ook in de EduMapStore? 

Vragen en antwoorden

Kan ik op ieder device met EduMaps werken?

Ja, EduMaps is een moderne cloudapplicatie die u op alle platformen kunt gebruiken.

Voor welke onderwijssoorten is EduMaps geschikt?

EduMaps is geschikt voor Kinderopvang, Speciaal Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs, afhankelijk van de EduMap die u kiest.

Krijgen we ondersteuning op onze school bij de implementatie van EduMaps?

DataCare werkt samen met een aantal partners die u kunnen begeleiden bij de implementatie van EduMaps op uw school, zoals BMC, CED Groep en IJsselgroep. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Heeft EduMaps ook een portfolio?

Op dit moment ontwikkelen wij Prove-It, het portfolio dat is gekoppeld aan EduMaps. Aan de leerroute koppelen we opdrachten, die de leerling in Prove-It ziet en inlevert of plaatst in zijn/haar portfolio. Ook wordt een afgesloten onderwijsjaar of onderwijstraject toegevoegd aan Prove-It. Binnenkort meer nieuws!

Heeft EduMaps een toetsmodule?

Nee, in EduMaps monitoren we de leerling door middel van observaties en beoordelen we de opdrachten die zijn gekoppeld aan de leerroute. Op die manier stellen we vast of de gekozen bestemming voor de leerling de juiste is.

Hoe werkt de EduMapStore?

Wanneer u een EduMap wilt inzetten uit de EduMapStore betaalt u €1 per leerling extra, bovenop het licentiebedrag van EduMaps. Nu kunt u van alle EduMaps in de store gebruik maken. Mogelijk betaalt u nog een apart licentiebedrag aan de eigenaar van de betreffende EduMap. Ook kunt u van uw eigen leerlijnen een EduMap maken.

Wat kost EduMaps?

EduMaps kent een staffel. Afhankelijk van de grootte van uw school betaalt u een basisbedrag vanaf €345,- per jaar, aangevuld met modules, zoals de planningsmodule (€650) en het digitale dossier (€250). Naast de modules kost EduMaps €5,- per leerling per jaar (dit is inclusief gebruik van de EMS). Neem contact met ons op voor de actuele prijsinformatie.

Ervaringen van gebruikers

Wij zijn helemaal overtuigd van de voordelen en positieve punten van EduMaps ten opzichte van andere aanbieders. Maar wat zeggen de gebruikers van EduMaps zelf?

“EduMaps is een echte verbetering binnen het onderwijs! Het is gebruiksvriendelijk en er zitten slimme trucjes in het programma. Je kunt kiezen uit verschillende ‘routes’, zoals het OVM en het landelijk doelgroepenmodel. EduMaps is overzichtelijk en compleet.”

Karin Jansen (Trainee BMC)

 

“Met EduMaps hebben we de flexibiliteit om met eigen leerlijnen en formulieren te werken waardoor we de leerlingen planmatig en doelgericht kunnen laten toewerken naar hun vervolgbestemming. Ook het leerlingdossier gaan wij onderbrengen in EduMaps waardoor we steeds minder losse documenten hebben en de inhoud veel meer samenkomt in één systeem.”

Daniëlle Lulofs (Directeur onderwijs Hub Noord Brabant)

 

EduMaps van DataCare is voor onze school hét LVS. De aansluiting bij het Landelijk Doelgroepen Model is voor ons erg belangrijk en dit is geheel verwerkt in EduMaps. DataCare is en blijft een betrokken leverancier, die wil meedenken om hun product EduMaps als maatwerk binnen iedere afzonderlijke school te integreren.”

Dennis van der Meer (Prisma VSO, Alphen aan den Rijn)

 

Partner worden van DataCare?

DataCare werkt samen met partners die implementatietrajecten uitvoeren met betrekking tot EduMaps. Op die manier kunnen wij ons blijven concentreren op het ontwikkelen van de mooiste software. Wilt u ook partner worden en ons helpen om deze nieuwe vorm van onderwijs te implementeren op de scholen?

Wij zijn partner van BMC Yacht Group.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie over onze producten? Zijn er tijdens het lezen bepaalde vragen ontstaan die niet beantwoord zijn?

10 + 1 =

Adresgegevens

Borchgraven 2.4
7051 CW Varsseveld
0314 395559
info@datacare.nl

Onderdeel van DataCare

EduMaps is ontwikkeld door DataCare.

Klik hier om naar onze bedrijfswebsite te gaan.